MAKİNA ELEMANLARI / 1. cilt // Şefik Okday

İyinur Ergün Sa, 27/03/2012 - 12:44 tarihinde yazdı

Makina Elemanları Hakkında Genel Bilgi
Perçinler,
Kaynaklı Bağlantılar,
Kamalar ve Perçinler,
Vidalar,
Presli, Sıcak geçmeli ve gerilmeli bağlantılar,
Kavramlar ve Miller.
460 sayfa, 789 Resim ve 69 Tablo

 

__________________________________

Ö N S Ö Z

İlk olarak 1950-1951 yıllarında iki ufak kitap olarak çıkan Makina Elemanları kitaplarım arada geçen çeyrek yüz yılda üçüncü baskılarını tamamlamış olup, genişletilmiş şekilde beş cilt olarak Türk Teknik Elemanlarının hizmetindedir. Bu kez birinci cildin dördüncü baskısını yayınlayabilmek nedeniyle çok mesudum.

İkinci ve üçüncü baskının önsözünden şu satırları tekrarlamak isterim:

"Makina Elemanları" öğretmeni bulunduğum İstanbul Yıldız Teknik Okulu Makina Şubesine uygun bir ders kitabı hazırlarken, bunun aynı zamanda pratikte çalışan Mühendis ve Teknisyenlerimize de eski bilgilerini hatırlatacak, bazı yenilikleri bildirecek ve her gün karşılaştıkları problemleri çözmelerine yardım edebilecek mahiyette olmasına gayret ettim. Bu sebeple mevcut bir ecnebi eseri tercüme etmeyip, bir çok eserler, broşürler, katalog ve makalelerden faydalanarak kitabımı tertipledim. Kitabın temiz, tertipli ve evsaflı bir kâğıda basılmış olarak çıkabilmesi için de ağır mali külfetleri üzerime aldım.

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akedemisinin Makina Şubesinin kurucusu olup Makina Elemanları Öğretmenliğinde selefim olan ve çok genç yaşta iken 1948 senesinde kaybettiğimiz Yüks. Müh. Rauf Usman'ı yurdumuzdaki "Makina Elemancılarının babası" olan ve 1969 yılında vefat eden Prof. Hilmi İleri'yi de anmak isterim. Türk Mühendisliğine çok büyük hizmetleri dokunan bu iki "Değer"le, o zamanki Yıldız Teknik Okulunda çok yakın olarak beraber çalışabilmiş olmam, 26 senelik öğretmenlik hayatımın en kuvvetli temel olmuştur".

1977'den bu yana kâğıt ve baskı fiyatlarının üç misli artmış olmaları nedeniyle, kitabın satış fiyatının nispeten hesaplı bir düzeyde tutabilmek için, metinde kısıtlama yapmadan, bir hayli büyük olan resim ve yazıları küçültme yoluna gitmek, aynı zamanda da kitabımı ilk kez ikinci hamur kâğıda basmak zorunda kaldım.

Yazıların ufaltılabilmesi için eski kitabın kesilerek tekrar montajı gerekmiştir. Hayli zor ve vakit alıcı bu çalışma sırasında ilk başta bazı ufak teknik kusurlar önlenemediği gibi, arada dilimize yerleşmiş yeni terimler kitaba alınmamış, eski kullandığım terimler aynen kalmıştır (bağlantı yerine bağlama, flanş yerine flenş, örneğin yerine meselâ vb.). Bu ufak kusurların hoşgörü ile karşılanacağını umarım.

Perçinler bahsini basitleştirerek yeniden düzenledim, 1978'de değişen vida dişi biçimleri standartlarına uyarak gerekli düzeltmeleri yaptım.

Geçmeler ve Mukavemet bahislerini kapsayacak olan VI. Cildi de bir yıl sonra çıkarabileceğimi ümit ediyorum.

Ayrıca 30 yıldır doküman topladığım ve yurdumuzdaki ve Avrupa'daki çalışan insanları eleştiren ve bunları kıyaslayan bir kitap da hazırlamaktayım. VII. Cilt olarak ve ELEMANLAR adıyla çıkarmak istediğim bu kitabın da hazırlıkları hayli ilerlemiştir.

Mühendislik tahsilinin henüz garip karşılandığı 1930 yıllarında beni bu yolda teşvik eden ve kitaplarımın yazılışı sırasında bana destek olan merhum babam Ali Nuri Okday'ı şükranla anmak isterim.

Bu kitabın yazılışında çalışmalarımda bana yardım eden arkadaşlara, bana broşür ve teknik yayın gönderen fabrika ve mühendislere, kitabımı dikkatle basan matbaadaki arkadaşlara candan teşekkürlerimi bildiririm.

Kitabımın bu yeni şekli ile de yeni yetişen gençlere faydalı olmasını ve daha bir çok yıl aynı yolda hizmet edebilmek saadetinin bana nasip olmasını dilerim.

ŞEFİK OKDAY
İstanbul/Tuzla
Kasım 1979

+++ Şefik Okday anasayfa

kategori: