PERICLES // William Shakespeare

bünyamin Ergün Pzt, 19/03/2012 - 10:02 tarihinde yazdı

Pericles, William Shakespeare'in 'romanslar' diye de anılan 'son dönem oyunları'nı oluşturan dört yapıttan biridir. (Öteki üçü Cymbeline, Kış Masalı ve Fırtına'dır.) Son dönem ürünlerinin tümünde ortak özellikler bulmak olasıdır. Bu özelliklerden önemli olanlar şöylece sıralanabilir: Gerçek yaşamda rastlanılması olanaksız, olağanüstü olayların, doğaüstü güçlerin ve ögelerin, birbirlerinden ayrı düşmüş sevgililerin ve yakınların, büyük acılarla boğuşan insanların varlığı... Ancak sonunda hep, acıların dindiği, ayrılık çekenlerin kavuştuğu görülecektir. Bir başka ortak özellik, görsel ögelerin, önceki dönemler oyunlarına kıyasla daha çok ve daha işlevsel biçimde kullanılmalarıdır.

Pericles'in öyküsünün Shakespeare'den önce iki kez başkalarınca kaleme alınmış olduğu biliniyor. Oyuna ilişkin; 'başka bir yazarın ürünü' olduğu da, “Shakespeare'in onu başka bir yazarın oyunundan uyarladığı”da ileri sürülmüştür. Gerçeğe en yakın görünen olasılık ise şudur: George Wilkins adlı, dönemin önemsiz yazarlarından birinin, topluluğunca oynanması dileğiyle kendisine verdiği metnin üzerinde Shakespeare düzeltmeler yapmaya koyulmuş, ilk iki perdesinin kimi yerlerine dokunmuştur.

Metne ilgisinin artmasıyla birlikte, üçüncü perde ile sonrasını hemen tümüyle baştan yazmıştır. Gerçek bu ise, en azından metnin bir bölümünün Shakespeare'in ürünü olmadığı, geçerlik kazanır. Ama, gerçek böyle ise de, önemli bölümünün onun kaleminden çıkmış olmasıyla ve o bölümlerde onun şiirinin tartışılmaz değerinin varlığıyla, sonuç olarak Pericles'i Shakespeare repertuarına katmak yanlış sayılmamalıdır.

Oyunda 'koro' ya da 'sunucu' ögesinin kullanımı başka Sharkespeare oyunlarına kıyasla daha ağırlık taşır. Pericles'de dikkat çeken başka özellik de; müziğin, 'romans' anlayışı ile uyumlu olarak, öyküyle özdeş ve işlevsel biçimde kullanımıdır.

Ahmet Leventoğlu

PERICLES
William Shakespeare
Çeviren; Ahmet Leventoğlu
Yapı Kredi Yayınları Ltd.Şti.
1. Baskı, Haziran 1992, Sf. 7-8
Özgün Adı
Pericles

+++ William Shakespeare Bibliyografyası

kategori: